[1]
Sarna, N. i in. 2024. Reklama w metawersum. Perspektywa rozwoju internetu i reklamy internetowej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 193 (mar. 2024), 227–241. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.12.