[1]
Witek-Hajduk, M.K. i Wąsowicz-Zaborek, E. 2019. Społeczno-demograficzne uwarunkowania lokalizacji stron internetowych przedsiębiorstw. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 169 (sie. 2019), 131–147. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.9.