[1]
Nowosielski, S. 2019. Procesy i projekty w organizacji. O potrzebie i sposobach współdziałania. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 169 (sie. 2019), 109–129. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.8.