[1]
Kieszkowska-Grudny, A. 2019. Pacjent, świadczeniodawca czy system – komu dziś potrzebna jest skoordynowana opieka zdrowotna?. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 169 (sie. 2019), 93–108. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.7.