[1]
Krawczyk, G. 2019. Rozwój rynku operatorów publicznego transportu zbiorowego w Polsce. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 169 (sie. 2019), 75–91. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.6.