[1]
Brychcy, M. i Przybyłowski, A. 2019. Funkcjonowanie i rola carsharingu w równoważeniu mobilności na przykładzie Trójmiasta. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 169 (sie. 2019), 43–56. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.4.