[1]
Ziółkowska, E. 2019. Postrzeganie działów skarbu oraz stanowiska skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach w Polsce na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 169 (sie. 2019), 19–30. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.2.