[1]
Błażyńska, J. 2019. Standaryzacja raportowania niefinansowego. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 169 (sie. 2019), 9–18. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.1.