[1]
Kasiewicz, S. i Kurkliński, L. 2019. Respektowanie zasady proporcjonalności w opinii banków spółdzielczych na przykładzie rekomendacji KNF. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów . 168 (sie. 2019), 79-99. DOI:https://doi.org/10.33119/SIP.2018.168.5.