(1)
Czaplicki, M. Zmiana restrykcyjności Regulacji makroostrożnościowych W Czasie Pandemii COVID-19. Przykład wymogów kapitałowych Dla banków W Strefie Euro. SiP 2022, 31-43.