(1)
Gwiazda, M. Modelowanie Struktury Terminowej stóp Procentowych W Ramach Dyrektywy Solvency II Na przykładzie Polski. SiP 2022, 45-57.