(1)
Masłoń-Oracz, A.; Pietrzak, M. Czynniki Sukcesu Negocjacji Zdalnych. SiP 2022, 79-87.