(1)
Marciszewska, A. .; Brajer-Marczak, R. Przyszłość zarządzania Projektami W Organizacjach Non Profit. SiP 2023, 9-26.