(1)
Marciszewska, A. .; Brajer-Marczak, R. . Ład Projektowy a dojrzałość Projektowa Organizacji Non-Profit – ujęcie Teoretyczne I Praktyczne. SiP 2024, 31-48.