(1)
Leśniowski, T. .; Bukłaha, E. . Społeczna odpowiedzialność działalności Projektowej a Standardy zarządzania Projektami. SiP 2024, 75-91.