(1)
Szymborski, M. .; Głodziński, E. . Ład Projektowy – Obszary Badawcze a Kierunki przyszłych studiów W świetle Systematycznego przeglądu Literatury. SiP 2024, 93-106.