(1)
Witek-Hajduk, M. K.; Wąsowicz-Zaborek, E. Społeczno-Demograficzne Uwarunkowania Lokalizacji Stron Internetowych przedsiębiorstw. SiP 2019, 131-147.