(1)
Kieszkowska-Grudny, A. Pacjent, świadczeniodawca Czy System – Komu Dziś Potrzebna Jest Skoordynowana Opieka Zdrowotna?. SiP 2019, 93-108.