(1)
Brychcy, M.; Przybyłowski, A. Funkcjonowanie I Rola Carsharingu W równoważeniu mobilności Na przykładzie Trójmiasta. SiP 2019, 43-56.