(1)
Kasiewicz, S.; Kurkliński, L. Respektowanie Zasady proporcjonalności W Opinii banków spółdzielczych Na przykładzie Rekomendacji KNF. SiP 2019, 79-99.