Kaczmarski, M. (2020). Robotic Process Automation, czyli automatyzacja modeli decyzyjnych z wykorzystaniem botów. Perspektywy i obawy na przykładzie zastosowań w branży farmaceutycznej. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (179), 43–56. https://doi.org/10.33119/SIP.2020.179.3