Salamon, J. (2021). Analiza rynku bankowego w Hiszpanii po 2008 r. na przykładzie funkcjonowania kas oszczędnościowych i banku Bankia. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (180), 9-22. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2660