Laskowski, P. (2021). Zarys metodyki pracy członka zarządu spółki energetycznej. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (180), 23-40. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2661