Biegajło, M. (2022). Charakterystyka search funds jako inwestorów dla firm rodzinnych w Polsce w obliczu braku sukcesji. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (182), 9-30. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2847