Czaplicki, M. (2022). Zmiana restrykcyjności regulacji makroostrożnościowych w czasie pandemii COVID-19. Przykład wymogów kapitałowych dla banków w strefie euro. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (182), 31-43. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2848