Gwiazda, M. (2022). Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych w ramach dyrektywy Solvency II na przykładzie Polski. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (182), 45-57. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2849