Kaźmierczak, A., Kotkowski, R., & Maciejewski, K. (2022). Pandemia COVID-19 a popyt na pieniądz gotówkowy i zmiany w zachowaniach płatniczych w Polsce w 2020 r. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (182), 59-76. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2850