Wanat, H. (2022). Specyfika zarządzania projektami w energetyce jądrowej. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (182), 77-91. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2851