Masłoń-Oracz, A., & Pietrzak, M. (2022). Czynniki sukcesu negocjacji zdalnych. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (184), 79-87. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2934