Jedynak, P., & Bąk, S. (2022). Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami podczas pandemii COVID-19. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (184), 65-78. Pobrano z https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/2935