Marciszewska, A. ., & Brajer-Marczak, R. (2023). Przyszłość zarządzania projektami w organizacjach non profit. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (187), 9–26. https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.1