Koszarna, S. (2023). Rozwój definicji koopetycji. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (187), 27-55. https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.2