Błaszczuk, K. . (2023). Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości podatkowe spółki kapitałowej a umorzenie zobowiązań osoby fizycznej w postępowaniu upadłościowym w Polsce. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (187), 73–87. https://doi.org/10.33119/SIP.2022.187.4