Ciak, J. M. . (2024). Konsekwencje zadłużenia publicznego dla bezpieczeństwa finansów publicznych. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (193), 9–30. https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.1 (Original work published 6 grudzień 2023)