Marciszewska, A. ., & Brajer-Marczak, R. . (2024). Ład projektowy a dojrzałość projektowa organizacji non-profit – ujęcie teoretyczne i praktyczne. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (193), 31–48. https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.2 (Original work published 6 grudzień 2023)