Leśniowski, T. ., & Bukłaha, E. . (2024). Społeczna odpowiedzialność działalności projektowej a standardy zarządzania projektami. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (193), 75–91. https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.4 (Original work published 6 grudzień 2023)