Szymborski, M. ., & Głodziński, E. . (2024). Ład projektowy – obszary badawcze a kierunki przyszłych studiów w świetle systematycznego przeglądu literatury. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (193), 93–106. https://doi.org/10.33119/SIP.2023.193.5 (Original work published 6 grudzień 2023)