Witek-Hajduk, M. K., & Wąsowicz-Zaborek, E. (2019). Społeczno-demograficzne uwarunkowania lokalizacji stron internetowych przedsiębiorstw. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (169), 131–147. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.9