Nowosielski, S. (2019). Procesy i projekty w organizacji. O potrzebie i sposobach współdziałania. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (169), 109–129. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.8