Kieszkowska-Grudny, A. (2019). Pacjent, świadczeniodawca czy system – komu dziś potrzebna jest skoordynowana opieka zdrowotna?. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (169), 93–108. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.7