Krawczyk, G. (2019). Rozwój rynku operatorów publicznego transportu zbiorowego w Polsce. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (169), 75–91. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.6