Brychcy, M., & Przybyłowski, A. (2019). Funkcjonowanie i rola carsharingu w równoważeniu mobilności na przykładzie Trójmiasta. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (169), 43–56. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.4