Boniecki, D. (2019). Strumienie kooperencji w sektorze przewozów lotniczych w Unii Europejskiej. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (169), 31–42. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.3