Ziółkowska, E. (2019). Postrzeganie działów skarbu oraz stanowiska skarbnika korporacyjnego w przedsiębiorstwach w Polsce na podstawie przeprowadzonych badań empirycznych. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (169), 19–30. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.2