Błażyńska, J. (2019). Standaryzacja raportowania niefinansowego. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (169), 9–18. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.169.1