Kasiewicz, S., & Kurkliński, L. (2019). Respektowanie zasady proporcjonalności w opinii banków spółdzielczych na przykładzie rekomendacji KNF. Studia I Prace Kolegium Zarządzania I Finansów , (168), 79-99. https://doi.org/10.33119/SIP.2018.168.5