BIEGAJŁO, M. Charakterystyka search funds jako inwestorów dla firm rodzinnych w Polsce w obliczu braku sukcesji. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , n. 182, p. 9-30, 18 sty. 2022.