CZAPLICKI, M. Zmiana restrykcyjności regulacji makroostrożnościowych w czasie pandemii COVID-19. Przykład wymogów kapitałowych dla banków w strefie euro. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , n. 182, p. 31-43, 18 sty. 2022.