GWIAZDA, M. Modelowanie struktury terminowej stóp procentowych w ramach dyrektywy Solvency II na przykładzie Polski. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , n. 182, p. 45-57, 18 sty. 2022.