WANAT, H. Specyfika zarządzania projektami w energetyce jądrowej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów , n. 182, p. 77-91, 18 sty. 2022.